Akademia Promocji Tańca jest szkołą dla wszystkich - zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i tych, którzy nie pracują już zawodowo, ale mają energię i chęci by nadal żyć aktywnie.

Zrób pierwszy krok, my pokażemy Ci następne :)

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć znajdziecie poniżej. Jeśli informacje okażą się nie wystarczające zwróćcie się bezpośrednio do nas (menu/kontakt, możecie pytać telefonicznie lub poprzez mail)

  1. Taniec Towarzyski - dorośli
  2. Taniec Towarzyski - dzieci
  3. Taniec Towarzyski - „Klasa taneczna”
  4. SALSA
  5. Ladies Styling - SALSA Solo
  6. Hip HOP
  7. Zajęcia dla nowożeńców

1. Taniec Towarzyski - dorośli

To najbardziej rozbudowana oferta naszej szkoły tańca. Wybierając ten kurs poznasz pełny wachlarz tańców, poczynając od walców( walc angielski i wiedeński ) i argentyńskiego tanga a kończąc na tańcach latynoskich takich jak: brazylijska samba, kubańska chacha i rumba, jive. W ramach tego kursu nabędziesz umiejętność tańczenia w parze przy muzyce popularnej i dyskotekowej ( samba-disco ). Na zajęciach tańczymy w parach, można jednak zapisać się bez partnera/partnerki w trakcie zajęć dobieramy się w pary taneczne. Dużą zaletą tych zajęć jest to że, prowadzone są przez dwóch instruktorów - parę taneczną a umiarkowane tempo pozwala na to by bez żadnego wcześniejszego przygotowania dołączyć do tego kursu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

2. Taniec Towarzyski - dzieci

To specjalnie opracowany program zajęć tanecznych dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Program obejmuje tańce towarzyskie: Walc Angielski, Cha-cha-cha, Jive, Samba, Tango oraz elementy tańców dyskotekowych. Te zajęcia to świetny sposób by rozpocząć przygodę z tańcem. Oprócz umiejętności poruszania się, zachowania właściwej sylwetki dzieci poznają zasady dobrych manier. Zajęcia trwają od września do czerwca. Po tym okresie dzieci chcące kontynuować naukę mogą dołączyć do grupy zaawansowanej (KLASA TANECZNA) a także wyjechać na WAKACYJNY OBÓZ TANECZNY który organizujemy co roku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 60 minut. Pod koniec trwania kursu dzieci prezentują się rodzicom na występie, otrzymują swój pierwszy „taneczny dyplom”.

3. Taniec Towarzyski - „Klasa taneczna”

To oferta dla dzieci i młodzieży, osób które przeszły minimum roczny kurs podstawowy. Te zajęcia umożliwiają zagłębienie się w tajemnicach tańca towarzyskiego. Tu dzieci i młodzież uczą się dobrych manier, współpracy z partnerem/partnerką a także całą grupą. Poprzez taniec poprawiają kondycję i utrwalają nawyk trzymania dobrej sylwetki. Nabierają świadomości swojego ciała, ćwiczą koordynację i pamięć.„Klasa taneczna” wymaga od dzieci wykształcenia w sobie umiejętności dobrego organizowania swojego wolnego czasu i pogodzenia hobby z nauką. Dla tych dzieci w ciągu roku organizować będziemy dodatkowe szkolenia a w wakacje obóz kondycyjno-taneczny. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut.

4. SALSA - dorośli

To zajęcia na których poznasz najmodniejszy obecnie taniec. Salsa to niezwykła muzyka i związany z nią żywiołowy, pełen ekspresji, energii i emocji taniec. Cechuje ją ogromna melodyjność przy jednoczesnym bogactwie rytmów, współbrzmienie wielu instrumentów w śmiałych rozwiązaniach aranżacyjnych. Dziś salsa jest „obywatelką” całego świata, ale bezsprzecznie jej kolebką jest Kuba. Tam poprzez wieki wspólnego zamieszkiwania wielu narodów i rozmaitych kultur połączyły się afrykańskie rytmy, melodyka hiszpańskich instrumentów, współczesna kubańska otwartość i tradycja powszechnego muzykowania i śpiewania.W trakcie trwania tego kursu poznasz dwa rodzaje salsy. Pierwszy to styl liniowy - Los Angeles, drugi to styl kubański. Salsa Kubańska tańczona jest także pod postacią Ruedy de Casino, polegającą na wspólnym tańcu w parach, przy jednoczesnym prowadzeniu przez instruktora. Ten styl jest bardzo lubiany i dostarcza tańczącym go wielu pozytywnych wrażeń.

Jeśli tylko spróbujecie, to na pewno odkryjecie, że w waszych żyłach płynie kubańska krew.Zajęcia z salsy odbywają się raz w tygodniu po 75 minut.

5. LADIES STYLING - taniec tylko dla pań

Twój partner nie chce z tobą tańczyć? To nic – poradzisz sobie sama. Salsa solo to zajęcia przeznaczone tylko dla kobiet. Na tych zajęciach nauczysz się tańczyć, poprawisz kondycję i zadbasz o swoją sylwetkę.Lady styling to połączenie latynoskich tańców z intensywnością porównywalną do aerobiku. Poznasz podstawy prawdziwej kubańskiej salsy, czaczy a nawet samby. Nie czekaj, spraw by twoje ciało było bardziej elastyczne a ruchy pełne tego... co faceci lubią najbardziej.

ZAJĘCIA PROWADZI:
Kamila Rudny
zawodowa tancerka
Instruktorka sportowego tańca towarzyskiego
kamila.rudny@taniec.pulawy.pl

 

6. HIP HOP

To zajęcia dla tych którzy chcą więcej. Bardzo intensywne zajęcia zawierające elementy hip-hop newsyle, popping, locking. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym oraz dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na sali lustrzanej w Domu Rzemiosła.

7. Zajęcia dla nowożeńców

Paraliżuje Cię strach przed tradycyjnym pierwszym tańcem na twoim weselu? Możesz już się uspokoić. Twój „pierwszy pokaz taneczny” zapadnie w pamięci gości weselnych a ty będziesz się dobrze bawił. Przygotujemy dla Ciebie choreografię w której będziesz dobrze wyglądał. Pozostaje tylko pytanie jaki taniec wybierzesz: wirowy Walc Wiedeński, elegancki Walc Angielski czy może ekspresyjne Tango

 

 

 

Akademia Promocji Tańca

REGULAMIN

 

1. Szkoła nosi nazwę: Akademia Promocji Tańca i zwana jest w dalszej treści Regulaminu Szkołą.

2. Siedziba Szkoły mieści się w Puławach, ul Wojska Polskiego 7, oraz ul. 3-go Maja 8.

3. Terenem działania Szkoły jest obszar całego kraju.

4. Celem działania Szkoły jest:

-nauczanie tańca towarzyskiego oraz innych form tanecznych, zgodnie z aktualną ofertą, w formie użytkowej i turniejowej, dla wszystkich grup wiekowych,

-upowszechnianie kultury tanecznej i osobistej,

-popularyzowanie tańca wśród mieszkańców Lubelszczyzny

5. Szkoła realizuje swoje cele poprzez:

-prowadzenie nauki tańca dla dzieci (od 4 roku), młodzieży i dorosłych w grupach dla początkujących, zaawansowanych i w grupach turniejowych (dla par startujących w turniejach tańca);

-organizowanie pokazów tańca towarzyskiego;

-organizowanie szkoleń tanecznych;

-organizowanie obozów tanecznych;

-organizowanie imprez integracyjnych (zabaw, wieczorków, wycieczek, wyjazdów, itp.);

6. Uczestnikiem nauki tańca może być każdy, kto dokona wymaganej opłaty, którą jest kwota za pierwszy miesiąc nauki plus kaucja (z wyjątkiem grup dorosłych) za miesiąc ostatni (zgodnie z cennikiem). Wniesienie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

7. W przypadku rezygnacji z nauki wpłacona kaucja:

-podlega zwrotowi, gdy rezygnacja zgłoszona jest do 7-go danego miesiąca;

-przepada, gdy rezygnacja zgłoszona jest po 7 dniu danego miesiąca.

8. Rezygnacja zgłoszona musi być przez osobę pełnoletnią (dopuszcza się możliwość pisemnego powiadomienia o rezygnacji z nauki).W przypadku braku informacji o rezygnacji z nauki i braku wpłaty za dwa kolejne miesiące następuje skreślenie z listy uczestników nauki tańca. Ponowne zapisanie może nastąpić dopiero po dokonaniu wymaganej opłaty za kolejny miesiąc powiększonej o kaucję.

9. Wpłaty za naukę należy dokonać do 15 – go danego miesiąca, w przypadku jej braku miesiąc ten potraktowany zostanie jako ostatni miesiąc nauki i na opłatę wykorzystana zostanie wpłacona kaucja.

10. Szkoła nie zwraca pieniędzy za pojedyncze nieobecności na zajęciach, dopiero miesięczna nieobecność na zajęciach uprawnia do ubiegania się o zmniejszenie lub zwrot opłaty.

11. Odpłatność (czesne) pobierana jest za pełnych 10 miesięcy nauki (nie dotyczy salsy i kursów). Brakujące zajęcia z powodu świąt będą odpracowane w weekendy i ferie. Nie odpracowują zajęć grupy mające „practise”. W grupach dla dorosłych, w których nie ma kaucji, wpłata musi być dokonana przed rozpoczęciem nauki.

12. Ostateczna decyzja dotycząca zestawienia tancerzy w pary należy do instruktorów.

13. Typowania par na turnieje, pokazy tańca i szkolenia taneczne dokonuje wyłącznie instruktor. Para turniejowa nie ma prawa samodzielnego zgłaszania się na turnieje tańca, ani występowania (prezentacje, pokazy, itp.) bez wiedzy i zgody instruktora.

14. W Szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu .

15. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać tylko tancerze będący członkami danej grupy, pozostałe osoby wyłącznie po udzieleniu zgody przez instruktora.

16. Pracownicy Szkoły sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

17. Szkoła zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas realizacji regulaminowych celów Szkoły. Każdy uczestnik nauki tańca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów.

18. Każdy uczestnik podpisując deklarację oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach nauki tańca oraz że Regulamin ten jest mu znany i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

19. Uczestników grup turniejowych Szkoły obowiązują przepisy Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

 

DODATKOWO nowi członkowie ptt uiszczają opłatę 20 złna konto:

Zarząd Główny PTT
PKO BP I/O Kraków  07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

z dopiskiem "opłata za wydanie numeru ID + imię i nazwisko"